• Stručna literatura / Poslovna edukacija
  • Knjige za djecu

CONTROLLINGŠifra artikla: 02

  • Cijena: 97,00 KM~49,49 EUR
Dodaj u košaricu

doc.dr Slavko Simić

ISBN: 978-99955-726-6-2
Izdavač: Centar za unapređenje korporativnog upravljanja
Dostupno: Da

Suvremeno poslovanje XXI vijeka karakterizira povećanje vanjske i unutrašnje kompleksnosti koja djeluje svakodnevno na poduzeća.U ovakvim uslovima poslovanja za poduzeća postaju ključni faktori uspjeha razmišljanje unaprijed, brzina odlučivanja i provođenje donijetih odluka. Jedna od najznačajnih funkcija koja se nudi poduzećima za ovladavanje kompleksnošću je između ostalog i controlling. Controlling sa svojim koordinaciono-integracionim instrumentima u podsistemu menadžmenta uspješno rješava konkretne probleme u prilagođavanju nastalim promjenama, pruža stručnu podršku i svojim savjetima pomaže menadžmentu preduzeća u procesu upravljanja, odlučivanja i vođenja.

O controlling-u se već uveliko piše, govori i controlling se izučava kao naučna disciplina na većem broju zapadnoevropskih univerziteta. Baveći se controlling-om posljednjih deset godina, došao sam na ideju da svoja praktična iskustva i razmišljanja o ovoj oblasti nesebično podijelim i učinim dostupnim i drugima na području Bosne i Hercegovine, prvenstveno kroz knjigu koju sam napisao i koju konačno imate pred sobom. Sa ovim djelom koje se nalazi pred vama, želja mi je bila da se controlling-u da konačno mjesto koje mu pripada.

Ova knjiga „Controlling”, koja se nalazi pred vama, je knjiga – udžbenik i predstavlja rezultat mog višegodišnjeg praktičnog i istraživačkog rada iz oblasti controlling-a. U posljednjih dvadesetak godina controlling je doživio punu afirmaciju, dok se na području Bosne i Hercegovine o controlling-u piše i govori u posljednjih pet godina, te se sa pravom i očekuje njegova veća afirmacija u praksi kao i uvođenje u nastavno-naučni program visokoškolskih ustanova.

Ovo djelo koje se nalazi pred vama je specifično prvenstveno zbog toga što obrađuje oblasti u svoj svojoj sveobuhvatnosti kako bi controlling mogao da doživi svoju punu afirmaciju u praksi na području Bosne i Hercegovine. Čitaocu se na sistematičan način controlling predstavlja kroz osam poglavlja:

Prvo poglavlje knjige se odnosi na uvodna razmatranja i obrađuje uticajne razloge za uvođenje i primjenu controlling-a u poduzeću.

Drugo poglavlje nosi naziv„Nastanak i potreba za Controlling-om”, u kojem je obrađen istorijski razvoj controlling-a, uticajni faktori na njegovo uvođenje u organizaciju, faze kroz koje je istorijski prolazio i kako se generacijski razvijao.

Treće poglavlje je„Controlling u svijetu”. U njemu se prikazuje controlling u američkim, evropskim i po prvi put u bosanskohercegovačkim poduzećima (kroz empirijsko istraživanje i predstavljanje dobijenih rezultata). Također se vrši i definiranje controlling-a.

Četvrto poglavlje nosi naziv „Koncepcije controlling-a u poduzeću”, u kojem su obrađene četiri controlling koncepcije koje nailaze na najčešću primjenu u poduzećima.

Peto poglavlje „Funkcija i instrumenti controlling-a u poduzeću”polazi od teorije sistema poduzeća gdje se vrši njegovo definiranje. U ovome poglavlju se obrađuje funkcija controling-a, odnosi između controller-a i menadžera, definišu se poslovi koje controlling preuzima na sebe. Ovdje se prikazuje koordinaciono-integraciona uloga controlling-a u podsistemu menadžmenta (pri definisanju vrijednosti kojima se stremi u preduzeću, tj. njegovoj viziji, misiji i ciljevima, kao i prilikom procesa organizovanja, planiranja, kontrole izvršenja, informisanja i upravljanja ljudskim potencijalom). Prikazana je planska funkcija controlling-a u okviru koje su definisani najčešće primjenjivani instrumenti strategijskog planiranja u preduzećima (kriva iskustva, tehnika scenarija, analiza jaza, životni ciklus proizvoda, instrument strategijskog pozicioniranja, analiza konkurencije, poređenje sa drugim, instrument spoznaje slabosti preduzeća, portfolio matrica rasta/tržišnog učešća, analiza tehnologije, mjerenje zadovoljstva kupca i menadžment kvalitetom), i najčešće primjenjivani instrumenti operativnog planiranja (ABC analiza, obračun troškova na osnovu aktivnosti, analiza odstupanja, analiza prelomne tačke, analiza uskog grla, izračunavanje opravdanosti investicije, kratkoročni obračun poslovnog uspjeha i osnova za isplatu zaposlenih). U ovome poglavlju je takođe obrađena funkcija kontrole i naglašeni su postupci i instrumenti kontrole koje controlling primjenjuje u svome svakodnevnom radu. U okviru informacione funkcije naglašena je važnost poslovnog informacionog sistema u pripremanju odgovarajućih izvještaja od strane controlling-a za proces odlučivanja od strane donosilaca odluka u preduzeću. Obrađen je sistem ranog upozorenja kao i sistem pojedinačnih pokazatelja (likvidnosti, zaduženosti, aktivnosti ili koeficijent obrta, ekonomičnosti, profitabilnost i investiranja) i sistem zbirnih pokazatelja (DuPont, Z–score) koje controllingprimjenjuje u svome radu. U okviru organizacione funkcije i funkcije upravljanja ljudskim potencijalima obrađena je koordinaciono-integraciona uloga controlling-a u preduzeću.

Šesto poglavlje „Balanced Scorecard (uravnotežena lista mjerila)” obrađujeBalanced Scorecard kao instrument strategijskog controlling-a i predstavlja se kao okosnicau njegovom radu.

Sedmo poglavlje nosi naziv „Liderstvo i menadžment znanja u organizaciji”, u kojem je obrađen aspekt savremenog organizacionog učenja i liderstva u ekonomiji znanja. Prikazan je uticaj controlling-a na menadžment znanja u savremenom organizacionom učenju i uticaj liderastva na uvođenje i razvoj savremenih poslovnih funkcija poput controlling-a.

Osmo poglavlje je posljednje poglavlje u ovoj knjizi i nosi naziv „Institucionalno oblikovanje funkcije controlling-a”, gdje se obrađuju uticajne veličine na uvođenje i organizaciju controlling-a u preduzeću i prikazuje njegova institucionalizacija. Na kraju je prikazan profil osobe (controller-a) koji je neophodan za uspješno obavljanje funkcije controlling-a u preduzeću, kao i način mjerenja njegovog doprinosa u radu i uspjehu preduzeća.

S obzirom na primjenjivost,Controlling je namijenjen svim praktičarima koji rade u controlling-u, preduzetnicima, vlasnicima i menadžerima preduzeća. Takođe knjiga je namijenjena i svima onima koji su na početeku sticanja svog akademskog znanja, studentima osnovnih studija, istraživačima, studentima postdiplomskih i doktorskih studijai svima onima koji žele da upotpune i prošire svoje znanje.

 

Banja Luka, jul 2016.             Dr Slavko S. Simić, docent

Pošaljite upit za ovaj proizvod

Pridružite nam se na LinkedInu! Lajkajte nas na facebooku! Pratite nas na twitteru! Manager.ba ZSEM

Proizvod (Kom: ) je dodan u košaricu.