• Stručna literatura / Poslovna edukacija
  • Knjige za djecu

PRAVO INTELEKTUALNE SVOJINEŠifra artikla: UP0002

  • NOVO U PONUDI!
  • Cijena: 30,00 KM~15,31 EUR
  • Online cijena:24,00 KM~12,24 EUR

PROIZVOD TRENUTNO NIJE DOSTUPAN

Slobodan M. Marković, Dušan V. Popović

ISBN: 978-9958-673-31-3
Izdavač: University Press d.o.o. Sarajevo
Opće informacije: Meki uvez, 427 strana, 165x240 cm
Dostupno: Ne

Ova knjiga je pisana kao učilo i vodič za studente i ostale kojima je potreban uvid u suvremeno pravo intelektualne svojine.

Po svojoj sadržini i obimu, knjiga odražava pedagoška uvjerenja koja autori imaju o načinu i mjeri prenošenja znanja početnicima u ovoj oblasti. U njoj su sadržani samo elementi prava intelektualne svojine, koji sačinjavaju kritičnu masu informacija na osnovu kojih bi čitalac trebalo da dobije sliku o bitnom jezgru ove razuđene i složene materije, unutrašnjoj povezanosti njenih dijelova i njenoj ulozi u suvremenom pravno-ekonomskom životu.

Cilj autora bio je da objasne osnovne institute prava intelektualne svojine, zbog čega prilikom pisanja nije bio stavljen akcenat na pozitivnopravne propise. Rigorozno ekonomišući propisanim obimom udžbenika, autori su morali da izostave niz značajnih i zanimljivih pitanja. Na prvom mjestu, polazeći
od rastućeg značaja pitanja zaštite intelektualnih dobara u suvremenom informacionom društvu, autori su oslobodili tekst svih istorijskih i pravnofilozofskih razmatranja. Uz to, dosljedno su se pridržavali opredjeljenja da ova knjiga nema polemičke i kritičke ambicije, što se ispoljilo u ograničenju materije na samo relativno nesporna mjesta.
Osnovni tekst praćen je materijom izloženom u „okvirima“. Tako je na kraju svakog poglavlja pripremljen rezime poglavlja, izrađen je spisak pitanja na osnovu kojih čitalac može provjeriti svoje poznavanje materije i data je preporuka literature iz koje se posebno zainteresovani čitaoci mogu podrobnije upoznati sa temom obrađenom u određenom poglavlju. Unutar pojedinih poglavlja predložene su teme za razgovor, inspirisane poznatim sudskim sporovima iz uporednog prava.
Najzad, na određenim mjestima se čitaoci upućju na relevantne izvore na internetu.  
Čitaoci koji pažljivo prate literaturu iz oblasti prava intelektualne svojine primijetit će da se značajni dio teksta podudara sa udžbenikom iz prava intelektualne svojine istih autora, koji je izdao Centar za izdavaštvo i informisanje Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Autori su zapravo prilagodili
tekst tog udžbenika propisima koji su na snazi u Bosni i Hercegovini. 

Iz recenzija:

Pisati o pravnoj materiji koja u tzv. globalizovanom društvu i ekonomiji doživljava svojevrsne zvjezdane trenutke, a to znači i dinamičan razvoj kako na unutrašnjem tako i međunarodnom planu, izuzetno je zahtjevan posao. Taj posao sa uspjehom može obaviti samo onaj iza koga stoji dugogodišnji naučno-istraživački i pedagoški rad, kao nužni temelj na kojem počiva sistematska obrada materije.
Knjiga Pravo intelektualne svojine prof. dr. Slobodana M. Markovića izvanredna je ilustracija upravo rečenog. Autor je u nju utkao ne samo svoje dugogodišnje naučnoistraživačko i pedagoško iskustvo, kao univerzitetski nastavnik predmeta koji se uobičajeno nazivao autorsko pravo i pravo industrijske svojine, a odnedavno sve češće: Pravo intelektualne svojine, nego i dugogodišnji rad kao rukovodilac državne institucije čiji je primarni zadatak upravo zaštita određenih prava intelektualne svojine.
Osnovni kvalitet ove knjige je uspješan spoj teorijske analize najznačajnijih pitanja modernog prava intelektualne svojine i pozitivnopravnih rješenja, pri čemu je autor u značajnoj mjeri koristio i pozitivnopravne propise Bosne i Hercegovine. Naravno, uspješna obrada bilo kojeg predmeta na pravnom studiju podrazumijeva i rad u okviru predavanja, vježbi, seminara, konsultacija, diskusionih grupa i si., što u korišćenju ove knjige znači da pomenuti vidovi izvođenja nastave nude prostor za bliže upoznavanje sa određenim konkretnim pitanjima karakterističnim za pozitivno pravo Bosne i Hercegovine u ovoj oblasti.
Budući da sadržinom obuhvata sve ključne elemente nastavnog plana i programa predmeta Autorsko pravo i Pravo industrijske svojine, odnosno sadašnjeg jedinstvenog predmeta Autorsko pravo i pravo industrijske svojine, na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, knjiga može služiti kao osnovna udžbenička literatura za pripremanje ispita iz ovih predmeta. Istovremeno, u njoj sadržna analiza i uspješna obrada niza teorijskih pitanja i pozitivnopravnih rješenja, uključujući i njihov međunarodnopravni aspekt, knjigu preporučuje i polaznicima poslijediplomskog studija.

Sarajevo, avgusta 2007. Nevenko Misita

Pošaljite upit za ovaj proizvod

Pridružite nam se na LinkedInu! Lajkajte nas na facebooku! Pratite nas na twitteru! Manager.ba ZSEM

Proizvod (Kom: ) je dodan u košaricu.